ANTIM DINO KE ABHISHEK CHORDS & LYRICS IN ENGLISH

Antim dino ke abhishek lyrics & Chords tutorial

In English:-

Fm Antim Dino k Abhishek Fm Eb Sare Logo ke Upper Tu Bhej Eb C# /C Katni ka hai ye samay Eb. Fm Pavitra Aatma se bhar de hume (2) Fm Agni saman utar aa Fm Eb Agni jeebh ke saman thaher ja Eb C# C Jhoka tufaan ka le ke aa Eb C# Fm Nadi Aatma ki hum par baha (2) 【Verse 1】 Fm Sukhi haddiyon ki Taraiyo me Fm Eb Badi sena ko chalte dekhu Eb C# C Adhikar ki vani tu de Eb C# Fm Pavitra aatma me nabuwat karu (2) Agni saman utar aa.......  (2) 【Verse 2】 Fm Carmel Parvat ki prarthana me Fm Eb Chote badal ko uthte dekhu Eb C# C Aahab jaise kanpa Eb C# Fm Vohi agni ko fir se tu bhej (2) Agni saman utar aa..  (2) 【Verse 3】 Fm Sinai parvat ki choti par mai Fm Eb Agni jwala ko jalte dekhu Eb C# C Israil ke hey khuda Eb C# Fm Vohi Agni ko hum par tu bhej (2) Agni saman utar aa........  (2)

Thank you God bless you ____________________________________________ #hindiChristianSongTutorials Please Visit youtube Channel for more tutorial click here / Youtube Channel Follow us on Facebook https://www.facebook.com/yeshuaglorygeet/ Follow us on Instagram https://www.instagram.com/glory_geet/@glory_geet. Stay blessed , keep learning keep praising Subscribe #Glory_Geet for more

Previous
Next Post »